Wij kunnen jou helpen

Met welke klachten kan u bij ons terecht? Bekijk op de pagina van uw zorgverlener voor welke klachten u bij hem of haar terecht kan.

U kan bij ons terecht voor onder meer de volgende klachten

Afhankelijk van onze beschikbaarheid en specialisatie, is het mogelijk dat een doorverwijzing naar een andere collega intern of naar extern gespecialiseerd centrum kan worden voorgesteld na het eerste gesprek.

Behandelingen

Bekijk hieronder de aangeboden behandelingen.

Psychiaters zijn medische specialisten die medicatie kunnen voorschrijven, psychiatrische diagnoses kunnen stellen en de behandeling van (soms complexe) mentale aandoeningen coördineren.

Psychologen zijn op hun beurt gespecialiseerd in gesprekstherapie om patiënten verder te helpen of tot meer inzicht te leiden m.b.t. hun klachten.

In functie van de klachten die tijdens de eerste, verkennende gesprekken naar boven komen, kan worden gekozen voor een behandeling bij een psychiater én/of een psycholoog, rekening houdend met de respectievelijke beschikbaarheden.

Verder kan ook psychotherapie worden geadviseerd. Naargelang de klachten en hulpvraag kan een doorverwijzing naar een psychotherapeut met een bepaalde therapie-opleiding worden overwogen. De bekendste stromingen zijn de psychoanalytische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en systeemtherapie. Los van de therapeutische modellen die worden gehanteerd, is uit grootschalig onderzoek gebleken dat gemeenschappelijke factoren zoals empathie, de therapeutische relatie, verwachtingen van de therapie en de techniek van de therapeut doorslaggevend zijn (Lambert, 2001Wampold, 2015). 

Het is mogelijk dat uw psychiater of huisarts één of een combinatie van de volgende medicijnen voorschrijft. In de keuze van de geschikte behandeling zal rekening worden gehouden met verschillende factoren zoals het effect van eerder ingenkomen medicatie of bijwerkingenprofiel. Hieronder kan u meer informatie vinden over een aantal psychofarmaca die u kunnen worden voorgeschreven.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Klik hier voor meer informatie over EMDR.

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting over uw psychische klachten en over hoe u (en/of uw familie/betrokkenen) kunt omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan. Deze interventies zijn een bewezen effectieve interventie, onder meer voor het verlichten van angstklachten. Neem gerust een kijk naar onze pagina Zelfhulp om inspiratie op te doen!

Bij lichaamsgerichte therapieën vertrekt men vanuit eigen lichamelijke ervaringen als ingangspunt tot verandering. Relaxatietherapie kan een van de methoden zijn die wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van aandoeningen die verband houden met chronische of post-traumatische stress.

De duur van de behandeling is moeilijk op voorhand te voorspellen en is afhankelijk van persoon tot persoon. We proberen een kortdurende behandeling aan te bieden waar mogelijk, en een langdurige behandeling waar nodig, volgens het z.g.n. stepped care principe. Hoe dan ook wordt een realistische klachtenreductie nagestreefd.